คณะมนุษยศาสตร์ เสริมศักยภาพนักศึกษาในการใช้ภาษาในวรรณกรรมและวรรณศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์  เสริมศักยภาพนักศึกษาในการใช้ภาษาในวรรณกรรมและวรรณศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์  เสริมศักยภาพนักศึกษาในการใช้ภาษาในวรรณกรรมและวรรณศิลป์

          20 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมในวรรณกรรมเเละวรรณศิลป์" ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดย อาจารย์ชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 เเละอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมในการสร้างวรรณกรรมและวรรณศิลป์ และนำความรู้ที่ได้จากการบรรยายนี้ไปประยุกต์ใช้การเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป
05. 2018